Ürün Belgelendirme

Ürünün özel standartları ve bağlı bulunduğu yönetmelikler gereği sağlaması gereken asgari koşulların kontrol edildiği bir belgelendirme metodudur. Türkiye’de daha çok CE belgesi olarak bilinmektedir.

Türkiye 2006/654/EC Avrupa Topluluğu İle Türkiye ye göre 1 ocak 1996 tarihi itibariyle  AB’nin ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatının da ülkemizce iç yasal düzenlemelere dahil edilmesi öngörülmüştür.

Uyumu yapılan teknik mevzuatın hukuki altyapısını oluşturmak üzere, ilgili kamu kuruluşlarının da katkısıyla, Ticaret Bakanlığı (mülga Dış Ticaret Müşteşarlığı) tarafından hazırlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Ürünlerin standartları ve bağlı oldukları yönetmelikler belirlenerek uygun modüllerin gerekliliklerine göre belgelendirme işlemleri yapılması gerekmektedir. Zorunlu olarak yapılması gereken ürün grupları aşağıdaki gibidir.

 1. Asansörler
 2. Makinalar
 3. Alçak Gerilim Cihazları
 4. Elektromanyetik uyumluluk
 5. Tıbbi cihazlar
 6. In vitro tıbbi tanı cihazları
 7. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
 8. İnşaat malzemeleri
 9. Basınçlı kaplar
 10. Basit Basınçlı Kaplar
 11. Gaz yakan aletler
 12. Sıcak su kazanlar
 13. Kişisel korunma donanımları
 14. Oyuncaklar
 15. Gezi amaçlı tekneler
 16. Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
 17. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları
 18. Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü
 19. Floresan lambalarda enerji etkinliği
 20. Sivil kullanım için patlayıcılar
 21. Otomatik olmayan tartı aletleri
 22. Dondurucular
 23. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar

 

 • CE ifadesi Avrupa Normlarına Uygunluk anlamına gelen ve Fransızca “Conformité Européenne” ve ya İngilizce CONFORMITE EUROPE sözcüğünün kısaltmasıdır.  Türkçe anlaşılır ve kullanılır ismi ise, AVRUPAYA UYGUNLUK MARKASI ‘dır.

 

 • CE işaretlemesi, bir ürün ya da ürün grubunun Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu “hayati düzenlemelere” uygun olduğunu gösterir.
 • CE İŞARETİ, ürünün topluluk teknik mevzuatına uygunluğunu belirten bir semboldür.
 • CE işaretinin anlamının arkasında, yerine getirilmesi gereken hukuki ve teknik mevzuat hükümleri yer almaktadır.
 • CE işaretini taşımadan, burada tanımlanan ürünler Avrupa Ekonomik Bölgesi olarak bilinen yöre sınırları dahilinde alınıp satılamazlar.
 • CE işaretlemesi; kaliteden ziyade, ürüne ait bir güvenlik işaretidir.
 • CE işareti uygulanacağı ürünün bilgi plakası üzerine ya da ürünün dizaynı ya da mahiyeti bakımından bunun mümkün olmadığı durumlarda ürünün içine konduğu paket ambalajı üzerine konmalıdır. Bu işaret ayrıca ürün beraberinde kullanıcıya aktarılan her türlü yardımcı belge ve bilgi üzerine de konulmalıdır.

CE İşareti

G İşareti

Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabilirim ?
Merhaba !