Tarafsızlık Beyanı

● Teknik Kontrol Merkezi Belgelendirme A.Ş. yürütmüş olduğu muayene faaliyetlerinde, TS EN ISO/IEC 17020 Standardı, ilgili diğer ulusal/uluslararası standartlar ve rehber dokümanların prensiplerini referans alarak hizmet sunmaktadır.

● Teknik Kontrol Merkezi Belgelendirme A.Ş. ortakları ve muayene faaliyetini yürüten personel muayenesi gerçekleştirilen ekipmanları tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı, bakımını yapan veya temsilcisi değildir.

● Teknik Kontrol Merkezi Belgelendirme A.Ş.’nin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşlara muayene hizmeti sunulmayacak ve şirket ortaklarının başka kuruluşlar ile yaptıkları ortaklıklar akreditasyon kurumuna bildirilecektir.

● Muayene hizmeti talep eden müşteri veya ilgili kişilere yürütmüş olduğu muayene faaliyetleri sürecinin tamamında elde edilen veya oluşturulan tüm bilgiler, gizlilik prensibi çerçevesinde üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşmamayı, saklı kalmasını sağlayacak yapıda hizmet vermektedir.

● Teknik Kontrol Merkezi Belgelendirme A.Ş. üst yönetimi muayene faaliyetlerinin sonuçlarının olumlu veya olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir etkide bulunmayacağını beyan eder.

● Muayene hizmetinin tarafsızlığını zedeleyecek her türlü etkenin önlendiği / önleneceği etkin ve sürekliliği olacak şekilde sağlamak için gerekli sistem ve organizasyon yapısını oluşturmuştur.

● Muayene faaliyetlerinde görev alan personelin sunmuş olduğu hizmetin mali ve ticari baskıdan uzak, gizlilik, bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük şartlarını sağlayacak şekilde vermelerini güvence altına alınmıştır.

● Mali çıkarlarımızın tarafsızlığımız üzerinde olumsuz baskı oluşturmaması, mali çıkar baskısını engellemek için gerekli finansal kaynaklar sadeceüst yönetim tarafından sağlanmıştır.

● Muayene faaliyetlerinde görev alan tüm personelimiz verdikleri kararlarda bağımsız olmalarını sağlıyacak yapı içerisinde hizmet vermektedir.

● Muayene faaliyetlerinde görev alan personelimizin aldığı ücret, muayene sayısına, sonucuna bağlı olmayan bir yapı kurulmuş, yapılan sözleşmeler ile muayene sürecinde görev alan tüm personeline bildirilmiştir.

● Muayene hizmeti ile ilgili başvuran tüm kurum/kuruluşlara Gizlilik, Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Dürüstlük prensipleri doğrultusunda ilgili ulusal ve uluslararası standardlar, direktifler, klavuzlar ve gerektiğinde çelişki olurturmadığı müşteri şartları v.b göre belirlenmiş kriterlere göre eşit ve güven verecek şekilde hizmet sunulmaktadır.

● Muayene hizmeti ile ilgili başvuran tüm kurum/kuruluşlara büyüklüğüne, sayısına, bir gruba üye olmasına v.b kriterlere bağlı olmadan Gizlilik, Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Dürüstlük prensipleri doğrultusunda eşit ve güven verecek şekilde hizmet sunulmaktadır.

● Muayene hizmeti ile ilgili başvuran tüm kurum/kuruluşlar yapılacak hizmet ödemeleri muayene faaliyetlerinin sonuçlarından bağımsızdır.

● Muayene faaliyetlerinde görev alan personelimizin Gizlilik, Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Dürüstlük prensipleri hakkında şüphe uyandırabilecek; ticari, mali, idari ve diğer herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmayacaktır.

● Muayene faaliyetlerinde, tarafsızlığını tehdit eden ilişkileri sahiplik, idareden, yönetimden, personelden, paylaşılan kaynaklardan, finanstan, sözleşmelerden, pazarlamadan, satış komisyonu veya yeni müşterilerin yönlendirilmesi gibi diğer sebeplerle yapılan ödemelerden kaynaklanabilecek riskleri devamlılık arz eden bir şekilde tanımlamış ve bu riskleri elimine veya minimize etmiştir.

Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabilirim ?
Merhaba !