PROJECT

CATEGORY

Periyodik Muayene

Yürüyen Merdiven Muayenesi

Yürüyen merdivenler katlar arasında insan taşımaya yarayan, yürüyen bantlar ise aynı düzelemde insan taşımaya yarayan, elektrikle çalışan, basamaklı ve sonsuz hareketli sistemlerdir. Bu sistemler insanların günlük yaşamlarını kolaylaştıran önemli birer teknolojidir ve giderek yaygınlaşmaktadır. Sadece yaşlı ve bedensel eksikleri olan insanlara değil, bütün insanlara hizmet vermektedir ve çağdaş yaşamın bir ihtiyacı haline gelmiştir. Ancak bunca kolay kullanılmasına ve basit sistemler olmasına rağmen ve insanları taşımak için oldukça güvenli bir yol olarak görünmesine rağmen yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar, aynı oranda bir takım risklere de açıktır.

Ülkemizde yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar, 2009 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamına girmektedir. Bunun yanı sıra İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de yürüyen merdivenler ve bantların düzenli kontrol ve muayenelerine yönelik esaslar yer almaktadır.

Teknik Kontrol ( Yürüyen Merdiven )

  • TS EN 13015 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar
  • TS EN 115-1 Yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar için güvenlik - Bölüm 1: Yapım ve montaj
  • TSE CEN/TR 115-3 ... Bölüm 3: EN 115:1995 ve tadilleri ile EN 115-1:2008 arasındaki ilişki
  • TS EN ISO 14798 Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması
  • TS EN 12385-1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar

1

Construction

Lorem ipsum dolor sit amet

2

Renovation

Lorem ipsum dolor sit amet

Kazan Muayeneleri

PREV

Transpalet Muayene

NEXT
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabilirim ?
Merhaba !