PROJECT

CATEGORY

Periyodik Muayene

Buhar Kazanı

Buhar kazanları, içinde herhangi bir sıvı kaynatılarak buhar elde edilen kazanlardır. Buhar kazanları genel olarak sudan buhar elde etmeye yararlar. Su ısıtıldığında kaynar ve buharlaşmaya başlar. Su buharı, suyun sıvı haline göre çok daha fazla büyük bir hacme yayılır. Kazanın, tespit edilen basınç güvenlik sınırını aşmaması için de, bütün buhar kazanlarında, fazla buharı dışarı atan bir güvenlik supabı bulunur.

Patlama tehlikesi can ve mal güvenliği açısından ciddi bir risk yaratan buhar kazanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Ek 3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde, Basınçlı Kap ve Tesisatlar başlıklı maddesinde yer almaktadır.

Buna göre buhar kazanlarının muayene ve kontrolleri yılda en az bir kere yapılmak zorundadır. Ayrıca bu muayene ve kontrollerin, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması da bir zorunluluktur.

 

 

TS 2025 Buhar kazanları işletme - Muayene ve bakım genel kuralları

TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney

Kalorifer Kazanı Muayenesi

KALORİFER-SICAK SU KAZANI

Görsel 1: Kalorifer-Sıcak Su Kazanı

Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan olarak su bulunan diğer tarafında ısı veren kömür, doğalgaz ve benzeri bir yakıt bulunan, sistemde taşınım yolu ile ısı transferi sağlanarak 100 oC altında sıcak su üreten basınçlı kaplara sıcak su kazanı denir. Binalar, seralar, gıda endüstrisi gibi birçok kullanım alanına sahiptir. Üretimde, kontrol ve testlerde TS EN 12952 standartına tabiidir. Birçok donanıma sahip olan kapalı bir sistemdir. Başlıca kazan donanımları şu şekilde sıralanabilir:

·         Termometre ·         Manometre ·         Baca Düzenleyici ·         Su Düzey Göstergesi ·         Kazan Termostatı
·         Yakıt Ölçeği ·         Gaz Çözümleme Aygıtı ·         Prosestat ·         Alarm Sistemi ·         Güvenlik Boruları
·         Haberci Borusu ·         Genleşme Deposu ·         Uyarı Aygıtları ·         Otomatik Kilitleme Sistemi Elemanları ·         Su Besleme Aygıtları
·         Akış Denetim Otomatiği ·         Blöf Düzeneği ·         Blöf Tankı ·         Vanalar ·         Güvenlik Vanaları
·         Buhar Kapanları ·         Hava Atıcılar ·         Vakum Kırıcılar ·         Patlama Kapağı

 

PERİYODİK KONTROL ESASLARI:

Kalorifer-Sıcak su kazanları, basınçlı ekipmanlar olduğundan dolayı kontrol esnasında standartlarda aksi belirtilmediği sürece 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartı Yönetmeliği’ne tabiidir. Periyodik muayene esasları ve süresine ilişkin bilgiler sözü geçen yönetmeliğin EK-III bölümünde ‘’Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar’’ başlığı altında verilmiştir. Periyodik muayene işlemi ve süresine ilişkin esaslar ilgili yönetmeliğin EK-III madde 2.1.1’de aşağıdaki gibi verilmiştir:

‘’Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.’’

Yine ilgili yönetmeliğin EK-III Tablo 1’de bir kısım basınçlı kap ve tesisatın periyodik kontrol süreleri ve kriterleri verilmiştir. Bu tabloya göre kalorifer-sıcak su kazanları standartlarda veya üretici tarafından aksi belirtilmediği takdirde yılda bir kez kontrol ve teste tabii tutulmalıdır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenecek aralıklarda yapılır.

Tablo 1. Bir kısım basınçlı kap ve tesisatın periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri

 

 

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(AZAMİ SÜRE)

 

(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)

 

Kalorifer kazanları

 

1 YIL

TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Periyodik muayene işlemlerinizi yaptırırken ileride yaşanacak can ve mal kayıplarının önüne geçmek için muayeneyi yapacak kişinin yetkin olmasına, muayeneyi yapacak kurumun akredite, tarafsız ve güvenilirlik açısından muayene ettikleri ekipman ile hiçbir şekilde ilgisi olmadığına ve tam bağımsız olduklarına dikkat ediniz.

1

Kalorifer Kazanı

Muayenesi

2

Buhar Kazanı

Muayenesi

Paintings

PREV

Yürüyen Merdiven

NEXT
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabilirim ?
Merhaba !