PROJECT

CATEGORY

Periyodik Muayene

Basınçlı Kaplar

Kriyojenik sabit tanklar, kriyojenik sıvılaştırılmış gazların basınç altında uzun bir süre depolanabilmesi için tasarlanmışlardır. Orta ve yüksek basınçlı likit gaz depolama tanklarının iç tankları soğuk çekme östenitik paslanmaz çelikten imal edilir. Dikey ve yatay olarak üretilebilen bu kriyojenik tanklar, LIN, LOX, LAR, LNG, CO2 ve N2O için kullanılabilir.

-196 dereceye kadar sıvı gaz, azot, sıvı oksijen gibi sıvılaştırılmış gazları içinde barındıran Kriyojenik tanklar, basınç altında depolanan gazları dış etkenlerden korumak amacı ile paslanmaz çelikten üretilirler.

Kriyojenik tanklar maksimum çalışma basıncı, tankın kullanılacağı yere bağlı olarak değişebilir. Kullanım alanlarına göre bu tanklara gerekirse ısı yalıtım özel izolasyon uygulaması da yapılmaktadır. Bu tip sıvı gazları depolamaya yarayan bu tankların mutlaka güvenlikleri alınmalıdır.

Kriyojenik  basınçlı tanklar uzun yıllar verimli çalışmaları için ve iş kazalarının önüne geçmek için mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. İlgili yönetmelikte belirtilen standartlara göre yapılan kontroller sonucunda kontrolleri belirli aralıklarla yapılmalıdır.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  EK-III  2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar başlığı altında periyodik muayenerinin yapılması bir zorunluluktur.

 

- TS EN ISO 23208    Kriyojenik kaplar - Kriyojenik servis için temizlik

- TS EN 1251-1  Kriyojenik tanklar - Taşınabilir vakum yalıtımlı 1000 litreye kadar

-TS EN 13530-1  Kreyojenik tanklar-Bölüm, taşınabilir vakum yalıtımlı kaplar

- TS EN 13371  Kreyojenik tanklar-Kreyojenik hizmet için kaplinler

YERALTI VE YERTÜSTÜ SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TANKLARI

Görsel 2: Yeraltı Sıvılaştırılmış Gaz Tankı (TS EN 12285-1)
Görsel 1: Yerüstü Sıvılaştırılmış Gaz Tankı (TS EN 12285-2)

Yanıcı ve yanıcı olmayan su kirletici sıvıların depolanmasına yardımcı olan tanklara sıvılaştırılmış gaz tankları denir. Tek ve çift cidarlı olarak üretilebilirler. Farklı koşul ve risklere göre yeraltında ve yerüstünde kullanılabilirler. Dolayısıyla iki farklı üretim standardı mevcuttur. Üretim esnasında sıvılaştırılmış yeraltı gaz tankları TSE EN 12285-1 standardına, sıvılaştırılmış yerüstü gaz tankları ise TSE EN 12285-2 standardına tabiidir. LPG tankları bunlara ek olarak kendi içerisinde taşıma ve depolama standartlarına tabiidir.

Üretim malzemesi olarak ST 37-2 karbon çeliği kullanılır ve kaynaklı imalat yapılır. Alıcı tarafından aksi belirtilmedikçe, tankların her bir bölmesinde en az bir muayene kapağı olmalıdır. Muayene kapaklarına müsaade edilmediği durumlarda tanklar en az 600 mm çapında bir adam giriş deliğine sahip olmalıdır.

PERİYODİK KONTROL ESASLARI:

Sıvılaştırılmış gaz tankları, basınçlı ekipmanlar olduğundan dolayı kontrol esnasında standartlarda aksi belirtilmediği sürece 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartı Yönetmeliği’ne tabiidir. Periyodik muayene esasları ve süresine ilişkin bilgiler sözü geçen yönetmeliğin EK-III bölümünde ‘’Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar’’ başlığı altında verilmiştir. Periyodik muayene işlemi ve süresine ilişkin esaslar ilgili yönetmeliğin EK-III madde 2.1.1’de aşağıdaki gibi verilmiştir:

‘’Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.’’

Yine ilgili yönetmeliğin EK-III Tablo 1’de bir kısım basınçlı kap ve tesisatın periyodik kontrol süreleri ve kriterleri verilmiştir. Bu tabloya göre yeraltı ve yerüstü sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG ve benzeri) ekipmanların standartlarda veya üretici tarafından aksi belirtilmediği takdirde 10 yılda bir kez, LPG tanklarında bulunan emniyet valflerinin ise 5 yılda bir kez varsa imalatçının öngördüğü kriterlerde kontrol ve teste tabii tutulmalıdır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenecek aralıklarda yapılır.

Tablo 1. Bir kısım basınçlı kap ve tesisatın periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri

 

 

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(AZAMİ SÜRE)

 

(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)

Sıvılaşlaştırılmış gaz tankları (LPG ve benzeri) (yerüstü) (1)  

10 YIL

TS 55, TS 1445, TS 1446, TS  EN 12817 ve TS EN 12819  standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak  yapılır.
Sıvılaşlaştırılmış gaz tankları (LPG ve benzeri) (yeraltı) (1)  

10 YIL

TS  EN12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak  yapılır.
(1) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

 

Periyodik muayene işlemlerinizi yaptırırken ileride yaşanacak can ve mal kayıplarının önüne geçmek için muayeneyi yapacak kişinin yetkin olmasına, muayeneyi yapacak kurumun akredite, tarafsız ve güvenilirlik açısından muayene ettikleri ekipman ile hiçbir şekilde ilgisi olmadığına ve tam bağımsız olduklarına dikkat ediniz.

 

’Görünmez kaza yoktur, alınmamış tedbirler silsilesi vardır.’’

1

Yeryüzü Sıvılaştırılmış Gaz Tankı

(TS EN 12285-2)

2

Yeraltı Sıvılaştırılmış Gaz tankı

(TS EN 12285-1)

Değişken Erişimli Araç

PREV

Kaldırma İletme Ekipmanları

NEXT
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabilirim ?
Merhaba !