YÜRÜYEN MERDİVEN / YÜRÜYEN BANTLAR


YÜRÜYEN MERDİVEN / YÜRÜYEN BANTLAR PERİYODİK MUAYENELERİ

Yürüyen merdiven / yürüyen bantlar insanların bir yerden bir yere iletilmesi amacıyla kullanılan kaldırma iletme ekipmanları grubunda bulunan iş ekipmanlarıdır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III bölümünde madde 2.2’de belirtilmiş olup yönetmelik, Makine Emniyet Yönetmeliği ve ilgili standartlar dikkate alınarak kontrol edilmektedir.


Kontrol Kriterleri:

 ●   Genel Kontroller Ve Elektrik Elemanları
 ●   Basamak, Bant Ve Palet Kontrolü
 ●   Makine Dairesi Kontrolü
 ●   Fren Ve Tahrik Kontrolü