SIKÇA SORULAN SORULAR


Siz değerli müşterilerimizden gelen soruları yasal ve mevzuat şartları doğrultusunda değerlendirip doğru bilgileri iletiyoruz.
Cevapladığımız soruların haricinde sorularınız var ise iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Bir ekipmanın güvenli bir şekilde, hedeflenen fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğini tespit edilmesi için periyodik olarak yapılan muayene işlemleridir.
6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.
İşletme tarafından basınçlı kaplar, kaldırma ve iletme makinaları, tesisatlar ve tezgahların ilgili yönetmeliklerde belirtilen sürelerde periyodik kontrollerinin yapılması sağlanmalıdır.
Periyodik kontrollerde esas; işletmede can ve mal güvenliğini riske atacak durumların tespit edilerek raporlandırılmasıdır. Dolayısı ile bu tip kontroller bağımsız ve tarafsız kişi ve kuruluşlarca yani, kontrol edilen cihazın bakım, onarım, üretici veya mülkiyet ilişkisi olmayan kuruluşlarca kontrol edilmesi önemlidir.
a. İş kazalarının önüne geçmek,
b. Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak,
c. Verimli çalışma koşullarını düzenlemek,
d. Makinaların ömrünün uzamasına katkıda bulunmak,
e. İnsan-makine ilişkisine katkıda bulunmak,
f. Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek,
g. Üretimin verimlendirilmesine katkıda bulunmak,
h. yapılan sürekli bakım ve periyodik kontroller sayesinde olası iş kazaları önlenerek, iş güvenliği sağlanmış olunur.
Firmamızın internet sitesinde bulabileceğiniz başvuru formu, periyodik kontrolü yapılacak olan cihazların adeti ve teknik özellikleri belirtilerek doldurulduktan sonra tarafımıza gönderilir.
Kontrolü yapılacak olan cihazlara göre hazırlanan fiyat teklifinin tarafınızdan onaylanması halinde en geç 1 gün içerisinde firmanızın da uygun gördüğü bir zaman diliminde kontrol mühendislerince periyodik kontrollerin yapılması sağlanır.