KAZAN DAİRESİ / ISI MERKEZİ


KAZAN DAİRESİ / ISI MERKEZİ PERİYODİK MUAYENELERİ

İşletmelerde ısı üreten cihazların bulunduğu mahalin kontrol edilmesi ve değerlendirilmesidir.
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, Makine Emniyet Yönetmeliği ve İlgili Standartlar doğrultusunda gerçekleştirilir.