BASINÇLI TESİSATLAR


BASINÇLI TESİSATLAR PERİYODİK MUAYENELERİ

İşletmelerde basınçlı sıvı, tehlikeli madde, gaz, hava vb taşıyan tesisattır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III madde 2.4, Makine Emniyet Yönetmeliği ve İlgili Standartlar doğrultusunda gerçekleştirilir.